Jelenlegi hely

Győr-Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont

Cím: 9024 Győr, Pátzay P. u. 46.
Tel.: 96/514-260
E-mail: igazgatas@aporisk.hu
 

 
Győr egyik népes lakótelepén, Marcalvárosban épült fel a 12 évfolyamos iskolaközpont, mely óvodát, általános iskolát, hatévfolyamos gimnáziumot, négyévfolyamos gimnáziumot, alapfokú művészetoktatás intézmény képzőművészeti ágát, továbbá a vidéki fiú és lány tanulóink elhelyezésére a 240 diákot befogadó kollégiumot foglal magában.
A vértanú Boldog Apor Vilmos püspök nevét viselő intézményünk nyitott: olyan tanulókat vár, akiknek szülei meggyőződéses, keresztény életet választanak gyermekeik részére. Nevelésében a keresztény erkölcsi értékek marista hagyományait igyekszik megvalósítani. Az iskolaközpont fenntartói feladatát a Győri Megyéspüspökség látja el.

Az iskola nevelési-oktatási programja
Nevelésünkben a világról, az életről a római katolikus egyház tanításával teszünk tanúságot. Különös figyelmet szentelünk az értelmi és fizikai képességek fejlesztésére a tanulók szabadidejében is. Szintézisre törekszünk a hit, a kultúra és az élet kérdéseiben. Tevékenységünkkel humánusabbá, erkölcsösebbé és igazságosabbá kívánjuk tenni a felnövekvő nemzedéket.
Az alsó tagozaton nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek elsajátítására. Kiemelt feladatunk a szép magyar beszéd kiművelése, a szövegértés megalapozása, nyelvünk értékeinek megismertetése, a logikus gondolkodás fejlesztése.
Az első évfolyamon szótagolva tanulnak írni és olvasni a gyermekek. Szülői választás alapján már az első osztályban megkezdhetik az idegen nyelv elsajátítását növendékeink.
A lassabban haladó gyermekek korrepetáláson, fejlesztő foglalkozáson, rászorultság alapján gyógytestnevelésen vehetnek részt. Képességüknek és érdeklődésüknek megfelelően matematika, magyar, kézműves, néptánc szakköröket, sportfoglalkozásokat választhatnak növendékeink, továbbá megkezdhetik tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézményünk képzőművészeti ágán.
Az informatikát iskolánkban harmadik évfolyamtól tanítunk.
A hatodik osztályban a tanulók felkészültségének felmérése után a jó eredményűek a hatévfolyamos gimnáziumi ágba kerülnek, a többiek az általános iskola hetedik és nyolcadik osztályában folytathatják tanulmányaikat, amelyet négyévfolyamos gimnáziumunkban fejezhetnek be.
 

Hozzászólások

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!