Jelenlegi hely

Mosonmagyaróvár-Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár. Szent István király u. 97.
Tel.: 96/576 463; 96/207 427
E-mail:  info@eltes.hu
Honlap:
http://www.eltes.hu

Képzési alapelveink, feladatok

Ø  Általános értelemben vett elvek:

 • Az egyén komplex személyiségfejlesztése.

 • Egyéni bánásmód alkalmazása.

 • Közösségi értékkialakítás.

 • Gyermekközpontú szemlélet.

 • A munka megbecsülése.

 • Tevékenykedtetésen alapuló nevelés.

 • Az iskola nyitottságának elve – a szegregáció enyhítése.

 

Ø  Speciális elvek:

 • A tanulók sérülésből fakadó sajátosságainak tekintetbevétele.

 • A meglévő pozitívumokra támaszkodás.

 • Esélyegyenlőség.

 • A másság elfogadása.

 • Önállóságra nevelés – a sérültségtől függő mértékben.

 

 Feladatok

Ø  Az iskoláztatás teljes tartamában - a szükségleteknek megfelelően - egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást biztosítani.

Ø  Megfelelő tanulásszervezési formákkal, módokkal lehetővé tenni, hogy a tanórákon, a tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciált, egyénre szabott fejlesztés.

Ø  A követelmények teljesítéséhez legalább 2 éves időkeret biztosítása azok számára, akiknél az évfolyamra meghatározott követelmények teljesítése akadályozott.

Ø  Olyan tanulási környezetet, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani, amelyben a valóságról sokoldalú konkrét tapasztalatokat szerezhet, és a közvetlen vizsgálódásból kiindulva juthat el a tanuló az ismeretek képi, majd absztrakciós szintjéhez.

Ø  Sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel biztosítani az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó készség és képességfejlesztést.

Ø  A szülők és iskola között olyan kapcsolat megteremtése, ahol a nevelési feladatok megvalósításában partnerként vesz részt a szülő.

Ø  A tanuló szükségletének, a szülők igényeinek megfelelően teljes ellátást biztosítani ügyelet, oktatás, étkeztetés, fejlesztő felkészítés napközi, tanulószobai ellátás, szakkörök tehetséggondozás tekintetében.

Ø  A tanítás - tanulás folyamatában a mindennapi élethez, gyakorlathoz kapcsolódva megértetni, elsajátíttatni, környezetünk védelmével összefüggő teendőket.

Ø  Feladatunk diákjainkat - lehetőségekhez mérten - bevonni, megtanítani iskolai életük szervezésére, kötelességeik felfogására jogaik gyakorlására.

Ø  Feladat a szülők folyamatos tájékoztatása a tanulók iskolai tevékenységéről, fejlődéséről, eredményeiről, lehetőségeikről.

Ø  Feladat a törvények és szabályozók szellemében a gyermekvédelmi tevékenység szervezése, működtetése, a szociális hátrányból eredő különbségek csökkentése.

Ø  Feladatunk, hogy tanulóinkat a társadalmi integrációhoz hozzásegítsük, szűkebb és tágabb környezetünket az elfogadásra ösztönözzük, többek között ismeretek, információk nyújtásával, nyitottsággal, közös programok szervezésével.

 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!