Jelenlegi hely

Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 29.
Tel: 96/217-016 
E-mail: fiai.movar@gmail.com
Honlap: http://www.fekete-mmovar.sulinet.hu/

 

A Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola gyermekközpontú törekvései, sokéves hagyományai, klasszikus emberi értékekre épülő, mai modern, életközeli normákat közvetítő, humánus nevelő munkája megkülönbözteti minden más iskolától.
Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik képesek lesznek a változó társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodni és helytállni az életben. Arra törekszünk, hogy megteremtsük az élethosszig tartó tanulás alapjait, és kialakítsuk az önálló ismeretszerzés képességét. Személyiségük fejlesztésével, reális önismeret kialakításával, valamint tudásuk és ismereteik folyamatos gyarapításával igyekszünk növelni a társadalomba való beilleszkedésük esélyeit.
Legfőbb erősségünk az emelt szintű idegen nyelvoktatás, az egészséges életmódra nevelés és Fekete István szellemiségének ápolása. Kiemelt tevékenységeink a vizuális kultúra fejlesztése, a testnevelés és a sport, a projektnapok természetes megtapasztaláson alapuló interaktív programjai és a diákönkormányzat szerteágazó tevékenysége.
Iskolánk a gyermekekért van, ők jelentik a legnagyobb értéket, ezért is töltenek el bennünket nagy örömmel sikereik és eredményeik.
Nevelőink következetesen, okos szeretettel és nagy szakmai hozzáértéssel végzik munkájukat, ez az oka versenyeredményeinknek, sikeres helytállásunknak különféle rendezvényeken és a továbbtanulásban.
Nevelő-oktató munkánk csak a szülőkkel együtt lehet eredményes. Kiváló a kapcsolatunk tanítványaink szüleivel, elfogadják, segítik és támogatják munkánkat. Örömmel tapasztalják, hogy gyermekeik tudásban, emberi értékekben gyarapodnak és jól érzik magukat a családias légkörű iskolánkban.
Köszönöm kollégáim áldozatos, fáradtságot nem ismerő munkáját, a szülői ház támogatását és tanítványaink helytállását.


 

Hiszem és vallom:

„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem, együtt nagy dolgokra vagyunk képesek."

(Teréz anya)

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!