Jelenlegi hely

Kapuvár-Páli Szent Vince Katolikus Iskola és Óvoda

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 27.
Tel: 96/596-160
E-mail: admin@pali-kapuvar.sulinet.hu

Szolgáltatások, iskolai rend

Iskolánk csengetési rendje:

1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 8.55 - 9.40
3. óra 9.55 - 10.40
4. óra 10.55 - 11.40
5. óra 11.55 - 12.40
6. óra 12.45 - 13.30
Az első és a második szünet kivételével minden szünetben kimegyünk az udvarra, ha nem esik az eső. A második szünet a tízórais szünet. Az első és második osztályos tanulók a tízórait az ebédlőben fogyasztják el.
A tanulókat és tanítókat minden hétfőn reggel a csengőszó áhítatra hívja. Elcsendesedésünk célja a másikra, a tanítóra való odafigyelés. Megemlékezünk az adott héthez kapcsolódó egyházi ünnepekről, jeles napokról, hagyományokról.
Iskolánk kápolnájában szerdánként egy-egy osztály az első óra előtt a plébános úr által tartott szentmisén vesz részt.
Az októberi és májusi litániákon diákjaink lelkesen, szinte teljes létszámban részt vesznek, imádkoznak a Szűz Anyához. Az adventi gyertyagyújtás meghitt pillanatait tanulóink együtt élik át.
Minden hónap első péntekjén iskolamise van, reggel 8 órakor. Utána rövidített órákat tartunk.

Első pénteki órabeosztások:

1. óra 8.50 - 9.30
2. óra 9.40 - 10.20
3. óra 10.30 - 11.10
4. óra 11.25 - 12.05
5. óra 12.10 - 12.50
6. óra 12.55 - 13.35
A bejáró tanulók a hitéletüket lakóhelyükön is gyakorolják.

Egyéb iskolai programok:

Szinte hagyomány iskolánkban, hogy a kisgyerekek adventi időszakban megcsodálják Győrben a szépen feldíszített belvárost, és meglátogatják a karácsonyi vásárt.

Családi sportnapokon mérik össze ügyességüket a kisgyerekek úgy, hogy közben a szülők segítik csapataikat.

Kreatív programjaink közül kiemelném, a csuhé bábu, adventi koszorú és karácsonyi ajándékkészítést.

A tanító nénik nagyon kreatívak és gazdag fantáziájuk sokat segít abban, hogy a kisgyerekek szép portékákkal gazdagítsák a karácsonyi vásárt, és az anyáknapi meglepetések is a gyermek kezek munkáját dicsérjék.

A Diákönkormányzat változatos programokkal segíti a szabadidő hasznos eltöltését.
Fergeteges hangulatban telik a Farsangi bál, és feledhetetlen programok kapcsolódnak a gyermeknaphoz is.

Minden évben szervezünk nyári táborokat, időt és energiát nem kímélve.

Pályázatok írásával próbálunk segíteni, hogy minél több diákunk részt vehessen ezeken a programokon.

Tanítványainkat rendszeresen versenyeztetjük, odafigyelünk tehetségük kibontakoztatására és igyekszünk megtalálni minden gyermekben a fejleszthetőt, amivel sikerélményhez juttathatjuk. Kiemelkedően jól szerepelnek diákjaink az alsós Holenda Barnabás matematikaversenyen, a szépkiejtési versenyeken, megyei szervezésű hittanversenyeken, stb.

Célunk a környezettudatos magatartásformálás, egészségnevelés.

Hagyomány iskolánkban novemberben egy egészségnap tartása étel és termésbábok készítésével.

Az idegennyelv oktatására két labor áll rendelkezésünkre, melyek lehetőségeit maximálisan kihasználjuk.

Az informatika oktatás a mai gyermekek életében nélkülözhetetlen, ezért játékos formában már első osztálytól lehetőséget adunk a számítógépes programokkal való ismerkedésre. Harmadik osztálytól tanórai keretben oktatjuk az informatikát.

Az alsósok gyermekszínházi előadásokat látogathatnak a tanév során.

Iskolánkban hat tanteremben van interaktív tábla, korszerű számítógépes tantermünk van.

Ugyancsak pályázati pénzből a fenntartható életmód támogatására és egészséges életvitel, környezetvédelmi célok megvalósítására gyermekeinket tájbejárásokra, kirándulásokra kísérjük.

Napközis ellátás

Kérhető a napközi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna), de kérhető csak ebéddel is (akkor a szülőnek csomagolnia kell tízórait és uzsonnát). Alsósok háromszori étkezése egy napra jelenleg , ha valaki csak ebédet kér (szeptembertől változhat).

A tanulási idő 14:30-15:30-ig van ez alatt az idő alatt nem szabad a gyermeket elvinni.

A napközi délután fél 5-ig tart. Iskolaotthonból 4 óra után mehetnek haza a gyerekek.

A helyi járatra buszos kíséretet biztosítunk.(16:15) Bérletet igényelni az iskolatitkárnál lehet.

Szolgáltatások:

Reggeli ügyeletet tartunk 6:45-7:30-ig a korán érkező kisgyerekek felügyeletének biztosítására. 7:30 - 8:00-ig és az óraközi szünetekben ügyeletes tanítók és tanárok ügyelnek a gyerekekre.

Választható délutáni foglalkozásaink:

  • Első osztálytól lehetőség van német, vagy angol szakkör illetve kézműves vagy informatika választására. Az idegen nyelvet első és második évfolyamon heti egy órában szakkör keretében harmadiktól heti két órában tanulhatják diákjaink.

  • Negyedik évfolyamtól lehetőség van arra, hogy valamelyik idegen nyelvből vagy matematikából emelt szintet válasszanak a tanulók.

  • Hatodik osztály évvégén nyilatkoztatjuk a szülőket, hogy kívánnak-e élni azzal a lehetőséggel, hogy gyermekük nagyobb óraszámba, emelt szinten tanulhasson az előbbi lehetőségek közül még egy tantárgyat. Ezek óraszáma mindegyik évfolyamon heti 5 óra.

  • színjátszó, elsősegély, környezetvédő, kézműves szakkör

  • énekkar,

  • sportfoglalkozások: atlétika, kézilabda és foci.

A intézményünkben ifjúságvédelmi felelős és logopédus segíti munkánkat.

  • Azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, jogosultak az ingyenes tankönyvre, és 1-8. osztályig ingyenesen étkezhetnek. A 3 gyermekes szülőknek 50%-os térítési díjat kell fizetni az étkezésért.

 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!